Eğitim & Etkinlik » Knightsbridge Academy
Ortodonti Modüler Seminer Programı
0.00 TL
04-06 HAZİRAN 2021

Toplamda yaklaşık 70 saatlik eğitim programı, her biri üçer günlük olmak üzere, üç farklı modüle bölündü. Modüller arasındaki sürede, bir önceki modülde elde ettiğiniz kazanım, bilgi ve becerileri hazmedecek, eksik olduğunuzu düşündüğünüz noktaları tamamlama fırsatı bulacaksınız.

Eğitimle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için lütfen tıklayınız. DrVesta.Com
Eğitime Dair

ORTODONTİ KURSU ALTINCI GRUP KAYITLARI BAŞLADI

VESTA’nın, İngiltere’nin ilk özel diş hekimliği fakültesi olan BPP University School of Health’in eğitmenleri ile birlikte düzenlediği Ortodonti Modüler Seminer Programı’nın ilk dört grubun kursiyerleri, eğitimlerini tamamlayıp, sertifikalarını aldılar bile.

beşinci grubun kontenjanı ise çok önceden doldu ve onlar da 22 Kasım 2019 Cuma günü eğitime başladılar.

Şimdi altıncı grubun kayıtları başladı ve hızla devam ediyor. Altıncı grup kursiyerlerin eğitime başlama tarihi, 9 Ekim 2020 olarak açıklandı.

6. GRUP KURS TARİHLERİ
1. Modül: 09 - 11 Ekim 2020
2. Modül: 04 - 06 Aralık 2020
3. Modül: 22 - 24 Ocak 2021

Bir grup eğitimini tamamlamadan yeni bir grupla başlamadığımızı ve her bir grup için sadece 16 kişilik kontenjanımız olduğunu hatırlatmak isteriz.

Ortodontiye Nereden, Nasıl Başlamalı?

Dürüstçe itiraf etmemiz gerekirse, bir çok diş hekimi, fakültenin 3. sınıfından itibaren teorik ve uygulamalı eğitimini almış olmasına rağmen, ortodonti konusunda kendini eksik hissetmektedir.

Elbette ileri düzey çapraşıklıklar, kompleks vakalar noktasında hastaların uzman bir ortodontiste yönlendirilmesi gerekli ve kaçınılmazdır. Ancak hafif çapraşıklıkları düzeltebilmeyi, implant tedavisi yahut protetik planlama esnasında karşılaştığı, kompleks olmayan sorunları giderebilmeyi çoğu diş hekimi arzu etmektedir.

Özellikle büyük şehirlerde değil de periferde mesleğini icra eden meslektaşlarımız ve onların hastaları açısından bakıldığında, bu konu, çok daha büyük önem arzetmektedir.

İngiltere’deki Ortodonti Master Programının Hocaları Tarafından Hazırlandı
Ortodonti seminerler dizisinde takip edilecek eğitim müfredatımız, İngiltere’nin ilk özel diş hekimliği fakültesini kuran ve merkezi Londra’da bulunan BPP University’nin (www.bpp.com) eğitim kadrosundan Prof. Dr. Simon Ash ve Dr. Parmjit Singh tarafından oluşturuldu. Ciddi bir eğitim kurumu disipliniyle hazırlanan müfredatta detaylar üzerinde titizlikle duruldu.

Toplamda yaklaşık 70 saatlik eğitim programı, her biri üçer günlük olmak üzere, üç farklı modüle bölündü. Modüller arasındaki sürede, bir önceki modülde elde ettiğiniz kazanım, bilgi ve becerileri hazmedecek, eksik olduğunuzu düşündüğünüz noktaları tamamlama fırsatı bulacaksınız.

Prof. Dr. Parmjit Singh

İngiltere başta olmak üzere Avrupa’daki en saygın ortodonti hocalarından biri olan Prof. Dr. Simon Ash’in uzun yıllar zarfında yetiştirdiği yüzlerce doktora öğrencisi arasından seçip, özel olarak eğittiği bir akademisyen.

Pratik Önemlidir, Fakat Sağlam Terorik Bilgiyle Beraber
Her konu için, uygulama ve pratik, hayatın yaşayan kısmıdır. Bu yüzden pratiğe dökülemeyen teoriler için “kuru bilgi” ifadesi kullanılır. Fakat her sağlıklı bilginin temeli doğru ve iyi kavranmış teori üzerine oturtulmalıdır. Bilimi, ampirik yöntemlerle edinilmiş becerilerden ayıran da zaten bu kanıtlı teorik bilgi değil midir?

Bu yüzden, VESTA olarak, Ortodonti Modüler Seminer Programı’nı bir bütün halinde düzenlemeyi, katılmak isteyen meslektaşlarımızı, her dört modüle birden yönlendirmeyi uygun bulduk. Böylece, ortodonti bilginizi, önce sağlam teorik temeller üzerine oturtacak, ardından da uygulamalar ile kağıttan hayata geçmesine tanıklık edeceksiniz.

Üç Modülde Hangi Konular Var?

Kapsamlı eğitim müfredatımız, talebiniz üzerine size ulaştırılacaktır. Ancak yine de burada kısaca bahsetmekte fayda var.

Eğitim programımız, farklı tarihlerde icra edilecek üç ayrı modülden oluşuyor. Her bir modül üçer gün sürüyor. Yani toplamda 9 günlük, bir başka ifadeyle yaklaşık 70 saatlik bir programdan bahsediyoruz.

En çok yöneltilecek sorulardan birini peşinen cevaplayalım. Eğitimin sadece ikinci veya sadece üçüncü basamağına kayıt alamıyoruz maalesef. Çünkü program, bir bütün halinde hazırlandıktan sonra, toplamda 9 tam günlük bir sürenin hem yorucu, hem de zaman maliyeti açısından külfetli olacağı düşüncesiyle üçe bölündü.

Bizim tavsiyemiz, üç modülün tamamına birden kayıt olmanız ama evet, sadece birinci modüle kayıt olmanız mümkün. Bir ve ikinci modüle birlikte de kayıt olabilirsiniz. Ama sadece iki veya sadece üç veya iki+üç gibi kayıt seçeneklerini maalesef sunamıyoruz.

Birinci Modül

Bu programda, kraniyofasiyal bölgenin büyüme ve gelişiminin yanısıra, etkin hasta değerlendirme teşhis koyma yer alıyor. Gelişimsel anomalilerin etkili yönetimiyle birlikte, radyolojik ve dijital görüntüleme ilkeleri de bu bölümde ele alınan önemli konulardan.

İkinci Modül

Ortodontik tedavi planlama ilkeleri ve tedavi protokollerini öğreneceğimiz bu ikinci modülde, kapsamlı kayıt alma yöntemleri anlatılıyor. Vaka değerlendirme ilkelerinden, ortodontik tedavi için efektif planlamanın nasıl yapılması gerektiğine kadar birçok önemli başlık da yine bu modülün konuları arasında. Ayrıca sabit apareyler için tedavi protokol ilkeleri de kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Üçüncü Modül

Eğitim programının yedinci günü, daha doğrusu 45. saatiyle başlayan üçüncü modülde, ortodontik tedavi ilkeleri, sabit ortodontik apareylerin yerleştirilmesine dair klinik prensipler, diş hareketinin biyolojik mekanizmaları da dahil olmak üzere; klinik ortodontik tedavinin tasarlanması ve planlanmasını öğrenmiş oluyoruz. Diş hareketlenmelerinin nasıl ciddiyetle değerlendirilip, kontrol edileceği de bu bölümün konuları arasında.

ORTODONTİ UZMANI OLMAK

VESTA olarak, yanlış anlamalara engel olmak için, daima dürüstçe belirttiğimiz bir noktayı tekrar vurgulamakta yarar var. Üç modülden oluşan bu kursu tamamladığınızda, elbette bir “ortodonti uzmanı” haline gelmeyeceğiniz gibi, uzmanlık seviyesinde bir eğitim de almış olmayacaksınız.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bir çok diş hekimi, fakültenin 3. sınıfından itibaren teorik ve uygulamalı eğitimini almış olmasına rağmen, ortodonti konusunda kendini eksik hissetmektedir.

Bu kurs esnasında, katılımcı hekimlerin okulda edindiği ortodonti bilgisi takviye ve konsolide edilmektedir.

Elbette ileri düzey çapraşıklıklar, kompleks vakalar noktasında hastaların uzman bir ortodontiste yönlendirilmesi gerekli ve kaçınılmazdır. Ancak hafif çapraşıklıkları düzeltebilmeyi, implant tedavisi yahut protetik planlama esnasında karşılaştığı, kompleks olmayan sorunları giderebilmeyi çoğu diş hekimi arzu etmektedir.

Özellikle büyük şehirlerde değil de periferde mesleğini icra eden meslektaşlarımız ve onların hastaları açısından bakıldığında, bu konu, çok daha büyük önem arzetmektedir.

Kursa katılan poliklinik sahibi meslektaşlarımızdan bazıları ise, kendilerini, polikliniğinde çalışan ortodontist hekimlerin bu kursa yönlendirdiğini ifade etmektedir. Çünkü poliklinik sahibi veya yöneticisi hekimler, ortodonti konusundaki yetersiz bilgileri yüzünden, orada çalışan ortodontistler ile iletişim problemleri yaşadıklarını, bunun da hastaların bütüncül tedavi proseslerinde sıkıntılara yol açtığını belirtmektedirler.

Ayrıca bu kursta, ortodontist olmak isteyen ve bunun için de ortodonti uzmanlığı eğitimine başvurmayı/başlamayı düşünen diş hekimlerine sağlıklı bir temel seviye kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ardıl Değil, Simultane Tercüme
Süreyi daha verimli kullanabilmek adına, ardıl değil simültane tercüme yapılıyor. Bildiğiniz gibi, ardıl tercüme yapıldığında süre iki katına çıkmaktadır. Kaba bir hesapla, 4 gün olarak planlanan bir eğitim, aslında 2 gün olarak yapılabilmiş demektir.

İyi bir eğitim için, tercümeyi yapacak kişi de en az eğitmenler kadar önemli. O yüzden tercüman seçimi konusunda da gerekli hassasiyeti gösterdik. İngiltere’nin en kıdemli ve prestijli İngilizce-Türkçe çevirmenlerinden olan, VESTA’nın da yaklaşık 10 yıldır birlikte çalıştığı Kayhan Alsaç; her modül için eğitmenlerle birlikte Londra’dan İstanbul’a gelerek, tercümeyi simultane olarak gerçekleştirecek.

YASAL NOT: Bu eğitime T.C. Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası’na kayıtlı diş hekimleri katılabilir. Bu program, Sağlık Bakanlığı onaylı olmayıp, mezuniyet sonrası eğitimler kapsamındadır. Hekim olarak mevcut mesleki yetkilerinize ilave bir yetki kazandırmaz.
Eğitimle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için lütfen tıklayınız. DrVesta.Com