İptal Prosedürü

VESTİYER YAYIN GRUBU
İPTAL ve İADE/KESİNTİ PROSEDÜRÜ

Vestiyer Yayın Grubu, VESTA | Vestiyer Akademi ve Vestiyer Fuarcılık (bundan sonra tamamı VYG olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen bütün etkinliklerde geçerli olmak üzere; kayıt olduktan sonra, çeşitli mazeretleri sebebiyle kaydını iptal ettirmek isteyen katılımcılar ve refakatçiler için uygulanacak “İptal ve İade/Kesinti Prosedürü” aşağıdaki gibidir.

Söz konusu etkinliklere kayıt yaptırmış olan bütün katılımcılar ve refakatçiler, bu şartları okuyup kabul etmiş addedilir.SADECE ETKİNLİK KAYITLARI

Sadece eğitim, kongre, konferans katılımı içeren kayıtlarda uygulanacak prosedür:

Etkinliğin başlayacağı tarihe
30 gün ve daha fazla varsa: Toplam ücretin %20'si oranında,
29-15 gün kala: Toplam ücretin %30'u oranında,
14-7 gün kala: Toplam ücretin %50'si oranında kesinti yapılır.
6 gün veya daha az bir süre kalmışsa herhangi bir ücret iade edilmez.

Ekstra hediyeler varsa satış tutarı da kesintiye eklenir.

Eğer kurs, kadavra çalışması içeriyorsa
45 gün ve daha fazla varsa: Toplam ücretin %30'u oranında,
44-30 gün kala: Toplam ücretin %40'ı oranında kesinti yapılır.
29 gün veya daha az bir süre kalmışsa herhangi bir ücret iade edilmez.
ETKİNLİK VE SEYAHAT PAKETİ KAYITLARI

Eğitimin yanısıra yurtiçi veya yurtdışı seyahat paketi de içeren kayıtlarda uygulanacak prosedür:

Etkinliğin ve/veya seyahatin başlayacağı tarihe
45 gün 
ve daha fazla varsa: Toplam ücretin %20'si oranında,
44-30 gün kala: Toplam ücretin %40'ı oranında,
29-15 gün kala: Toplam ücretin %70'i oranında kesinti yapılır.
14 gün veya daha az bir süre kalmışsa herhangi bir ücret iade edilmez.VİZE REDDİ

Yurt dışı kurslara kayıt yaptıran fakat vize talebi ilgili ülke konsolosluğunca reddedilen katılımcılarımız için uygulanacak prosedür:

Seyahatin başlangıç tarihine en geç 35 işgünü kala vizeye başvuran (vize müracaatı için randevunun talep edildiği tarih değil, konsoloslukça vize başvurusunun kabul edildiği tarih geçerlidir) ve vize talebi ilgili ülke konsolosluğunca reddedilen katılımcılarımız ve refakatçileri; konsolosluğun “gerekçeli red yazısı”nı 3 iş günü zarfında VYG’na posta, eposta veya faks yoluyla ulaştırdıkları takdirde, ödedikleri ücret aşağıdaki “Genel Şartlar” dahilinde iade edilir.

Seyahatin başlangıç tarihine 34 işgünü veya daha az bir süre kala vizeye başvuran katılımcıların ve refakatçilerin başvurularının reddi halinde; yukarıda “Sadece Etkinlik Kayıtları” ve “Etkinlik ve Seyahat Paketi Kayıtları” başlıkları altında açıklanan prosedürler uygulanır.GENEL ŞARTLAR

- İptal talebinde bulunan katılımcı ve/veya refakatçinin, söz konusu talebini yazılı olarak bilgi@vyg.com.tr adresine veya +90 212 481 0246 no’lu faksa iletmesi gerekmektedir.

- İptal işlemlerinde, eposta veya faksın VYG’na ulaştığı tarih esas alınacaktır.

- Kredi kartı ile ödeme yapılmış ise; bankanın taksit sayısına göre yapmış olduğu kesintiler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinde yukarıdaki kesinti oranları uygulanır.

- İade işlemleri; katılımcı veya refakatçi, ödemeyi TL olarak yapmışsa TL üzerinden, döviz olarak yapmışsa ödemenin yapıldığı günki TCMB Efektif Alış Kuru üzerinden hesaplanır.

- Nakit veya kredi kartıyla tek çekimde ödenmiş bütün kayıtlar için; iade ödemeleri, sözkonusu kursun ve sayahatin son gününden itibaren 45 işgünü içerisinde yapılır.

- Eğer ödeme, taksitle gerçekleşmiş ve son taksit tarihi, sözkonusu kursun ve seyahatin son gününden daha sonraya tekabül ediyorsa; iade ödemesi son taksit tarihinden itibaren 45 işgünü içerisinde yapılır.